Jeśli tylko pracujecie na maszynach Brother (chociaż na kilku!), prosimy o notkę ze zdjęciem – zamieścimy informację o Waszych kursach. Zapraszamy do wspólnych warsztatów, dni otwartych – popularyzacji szycia jako twórczego sposobu spędzania czasu w najlepszym towarzystwie!

nv400_hero4